Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΗ ΦΕΤΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ....
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΓΕΛΊΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΎΜΕ.....


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Τι είπον φίλοι και εχθροί διά τον αγώνα της Ελλάδος
[Από το ομώνυμο βιβλίο του Θεοδώρου Δρ. Βουδικλαρη, Ταγματάρχου Πυροβολικού, πολεμιστού της Αλβανίας, Αθήναι τη 28 Οκτωβρίου 1945 ]


«...Η χώρα μας εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η Ανδρεία, δεν είναι δυνατόν ει μη με θαυμασμόν να παρακολουθεί τον αγώνα των Ελλήνων εις την Αλβανιαν, ο οποίος μας συγκινεί τόσον ώστε παραμερίζοντας προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα αναφωνούμεν, Ζήτω η Ελλάς.» 
    [Ιαπωνικαί εφημερίδες κατά τον Δεκεμβριον του 1940.]
·          «...Αι μάχαι της Πίνδου και της Κορυτσάς απέδειξαν πρώται εις τους αμφιβάλλοντας και απογοητευμένους ουδετέρους ότι η ανδρεία και η ικανότης θα ηδύναντο να υπερισχύσωσι των υλικών μέσων και να νικήσωσι μηχανοκινήτους εχθρούς.»
    [«Τάιμς» Λονδίνου 31/1/1941.]


·         «...Η απόρριψις του ιταμού Ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί συνέχειαν των Θερμοπυλών και του Μαραθώνος»
    [«Νέα Χρονικά» Λονδίνου την 2/11/1940.]


·         «...Η Ελλάς δεν κατέπληξε μόνον τον κόσμον με τα ηρωικά της κατορθώματα, αλλ' υψούται ως σύμβολον ενός κόσμου ανορθωμένου διά να απωθήσει με την ισχύν του δικαίου του την θύελλαν    [Αμερικανός Γερουσιαστής Μπρίτσες εις Αμερικ. Κοινοβούλιον τον Μάρτιον του 1941.]


·         . «...Η Ιταλία επενέβη αδικαιολογήτως κατά της Ελλάδος. Ο Ελληνικός Λαός προσείλκυσε τον θαυμασμόν του Βρεττανικού Λαού δια το θάρρος του. Η Ελλάς και η Αγγλία αίτινες μάχονται κατά κοινού εχθρού θα καρπωθούν των καρπών της Νίκης.»
    [Τηλεγράφημα του κ.Τσώρτσιλ προς τον πρωθυπουργόν Μεταξάν την 28 Οκτωβρίου 1940.]

ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΛΟΓΙΑ.....
·          «...Αν άλλοτε λέγαμε ότι οι Έλληνες μάχονται σαν Ήρωες, τώρα θα λέγωμεν ότι οι Ήρωες μάχονται σαν Έλληνες.»
    [Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου 28/10/1942.]


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ!!

ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΣΚΗΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΗ ΓΗ.....


 ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ.....ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ....

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.....


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ...


ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ....
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΔΕΣ.....

ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ!!!ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ < ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ...........>ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ....

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΣΑΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΡΕΛΗ....


ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ....
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ....

ΕΤΟΙΜΟ.....


ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ....ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ....